Házirend az onkológiai osztályon

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika házirendjében foglalt szabályokat kérjük szíveskedjék betartani, segítve ezzel a gyógyító munka eredményességét, az Önt megillető betegjogok érvényesülését és a betegtársak nyugalmának biztosítását.

A Beteg jogai

A Beteg kötelezettségei

A kapcsolattartás rendje

Az osztály napirendje

Elbocsátás a klinikáról

A klinikáról történő elbocsátásának időpontjáról lehetőség szerint a tervezett elbocsátást megelőzően 24 órával tájékoztatja Önt az orvos. Távozáskor a következő dokumentumokat kapja: zárójelentés, kórházi ellátásról szóló igazolás. A zárójelentéssel háziorvosánál szíveskedjék jelentkezni!

Szolgáltatások