A klinika története

OrvosokA Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika elődjének, a pécsi Magyar Királyi Állami Bábaképző építésének előmunkálatai 1906-ban indultak meg a Mecsek oldalában lévő, ún. Littke-féle szőlő helyén. A bábaképzés internátusi rendszerben zajlott, ezt szolgálta a bábák hálóterme. Az oktatás önálló bábaiskolában zajlott: az első emeleten egy emelkedő padsorú tantermet alakítottak ki 58 hallgató részére, előtte tanulóhelységgel. Az épületben volt még az intézet igazgatójának lakása, egy múzeumi szoba, egy asszisztensi lakás, cselédszoba, a gyakornok és a főbába lakása is. Az építkezés 1910-re fejeződött be. A pécsi Magyar Királyi Állami Bábaképző első igazgatója dr. Doktor Sándor (1864-1945) volt, vezetésével 1910-től 1921-ig mint jól működő bábaképző töltötte be funkcióját.

Teszt

Dr. Scipiades Elemér (1875-1944) a pozsonyi egyetem Pécsre történt költöztetése után 1921. augusztus 23-án átvette Pécsett a volt bábaképző épületét, és 1924. július l-jén végleg elfoglalta az Erzsébet Tudományegyetem Szülészeti Tanszékének katedráját. Ezt követően 1925. májusáig az épületben számos építészeti módosítást hajtottak végre. Befejeződött az ambuláns és szeptikus pavilon építése és berendezése is, mely a Semmelweis-ház nevet viselte.
Scipiades Elemér halála után, 1944 februárt követően, átmenetileg a kolozsvári dr. Páll Gábor megbízottként vezette az intézetet, akit politikai okokból állásában nem véglegesítették. 1945-ben az 1928-tól itt dolgozó dr. Lajos László (1904-1975) adjunktust nevezték ki klinikai igazgatójának.
Lajos professzor három évtizedes irányítása alatt a klinika ágylétszáma nagymértékben növekedett. A klinika jelentős felújítása 1956-ban kezdődött és közel másfél évig tartott. Az egyre fokozódó és eredményes tudományos munka feltételeit biztosították a pavilon épülete fölött kibővített laboratóriumok. Az 1960-as évek elején pedig az addig szeptikus és sugárosztályként működő pavilont alakították át. A nagyobb betegforgalom és a komplex radiológiai kezelés céljából a pavilon épületében került elhelyezésre az önálló és izolált Onkoradiológiai Osztály.

A főépületet folyosóval kapcsolták össze az 1958-ban épült közel 200 személyes tanterem épületével és a tantermi előkészítővel. Ugyanebben az épületben az új klinikai könyvtárhelyiségen kívül az orvosi és ügyeletes szobák voltak, valamint orvos lakások.
Lajos professzor 1975-ben bekövetkezett halálát követően dr. Csaba Imre (1926-) professzort nevezték ki a klinikai vezetőjévé. Vezetése alatt is a klinika épülete ismét több változtatáson ment keresztül. A korszerűbb betegellátás érdekében történt a műtők átalakítása, a szülőszobai egység korszerűsítése. A szülőszobához kapcsolódóan került kialakításra az új ultrahang-laboratórium. A régi professzori lakás helyére került az igazgatási részleg. Bővült és korszerűsödött a Neonatológiai Osztály, megteremtődtek az érett és a kora újszülöttek elkülönített ellátásának feltételeit. Az Operatív nőgyógyászati, valamint Terhespathologia Osztály változatlan maradt. Terhestorna céljából tornatermet alakítottak ki. 1976-ban önálló egységként családtervezési ambulancia kezdte meg működését. Beindult az andrológiai szakrendelés, a nőgyógyászati ambulancián számos új, speciális rendelés kialakítására került sor, mint az endokrinológiai, gyermek- nőgyógyászati szakrendelés, és az a nőgyógyászati onkológiai ambulancia. Modern izotóprészleget alakítottak ki. Hazánkban elsőként indult meg a „lombik-baby" program 1988-ban.

1987-1988 között megtörtént a tantermi szárny felújítása. 1988-ban megkezdődött az új klinikai szárny építése, mely elsősorban a betegellátás „hotel funkcióit" hivatott betölteni.
1991-től, Csaba Imre nyugdíjazását követően a klinika vezetésére dr. Székely József (1928-1998) kapott megbízást, melyet 1993-ig, ugyancsak nyugdíjazásáig irányított.
1991 decemberére elkészült az új klinikai szárny, mellyel jelentősen korszerűsödött a klinika betegellátása. Az új épületszárny négy szintjén elsősorban kórtermek, vizsgáló helységek kerültek kialakításra, melybe a régi épület egy részéből költöztek át a betegosztályok.
1993-ban dr. Szabó Istvánt (1942-) nevezték ki a klinika intézetvezetőjévé. Szabó professzor vezetése alatt a szülőszobán boxosított rendszer került kialakításra. Megtörtént az egyre nagyobb betegforgalmat lebonyolító ultrahang ambulancia átépítése, 1993-tól 6 db új ultrahang készülék került beszerzésre. A vizsgáló helyiségek közül az egyikben ambuláns diagnosztikus és terápiás beavatkozások is elvégezhetők. Itt történnek a rutin eljárássá vált amniocentesisek, szükség esetén chorionbiopsiák, valamint az intrauterin magzati terápiás beavatkozások. Új genetikai tanácsadó lett kialakítva. Nagymértékben fejlődött az IVF laboratórium, megteremtődtek a speciális technikák feltételei, melyek rutin eljárássá váltak. Új sterilizáló részleggel megvalósult a klinikán használatos műszerek egy helyen történő, központi sterilizálása. Az új épületben a korábbi nagy kórtermek átépítésével, leválasztásával kisebb, egy, két és három ágyas kórtermek kerültek kialakításra vizesblokkal. A Nőgyógyászati Onkológiai Osztály a korábbi épületéből a főépületbe költözött.

 

A gyógyító, oktató és kutatómunka elismeréseként a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1999-ben elnyerte az Európai Szülész-Nőgyógyász Kollégium (EBCOG) akkreditációját.
Szabó professzor nyugdíjazását követően 2007. július 1-től a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dr. Bódis József professzor vezetésével működik. 2010-ben dr. Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektorává történő kinevezését követően dr. Drozgyik Istvánt bízta meg a klinika vezetésével. Bódis professzor igazgatása alatt a klinika épülete folyamatos felújításon ment és megy keresztül. Új ambuláns ellátó helyiségek mellett korszerű, kényelmes és európai színvonalú szülőszoba is átadásra került. Megújult a Neonatális Intenzív Centrum (Tanszék) és korszerű műtői traktus került kialakításra. 2011-től a Meddőségi Ambulancia és Lombikbébi Labor a Meddőségi Centrum új helyén folytatja tevékenységét. A nőgyógyászati onkológiai részleg a felújítás után modern és kényelmes ellátást biztosít.